ولایت فقیه، شرایط و حدود آن
45 بازدید
محل نشر: مجموعه آثار، ج5، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی